Zaktualizowałem dzisiaj forum do wersji 2.1.6 i jak zwykle musiałem od początku szukać plików do wprowadzenia potrzebnych zmian, więc sobie tutaj napiszę co gdzie zrobiłem. Będzie tak łatwiej następnym razem.

* Sygnaturki widoczne dla robotów

W pliku /sources/classes/class_sessions.php w sekcji “Manage Bots” należy dodać linijkę:


$this->member['view_sigs'] = 1; // pokaż sygnaturkę robotom

tak żeby wyglądało to tak:

$this->member['restrict_post'] = 1;
$this->member['g_use_search'] = 0;
$this->member['g_email_friend'] = 0;
$this->member['g_edit_profile'] = 0;
$this->member['g_use_pm'] = 0;
$this->member['g_is_supmod'] = 0;
$this->member['g_access_cp'] = 0;
$this->member['g_access_offline'] = 0;
$this->member['g_avoid_flood'] = 0;
$this->member['view_sigs'] = 1; // pokaż sygnaturkę robotom
$this->member['id'] = 0;

* Wersja Lo-Fi bez parametrów

To jest chyba uzależnione od serwera na którym stoi forum, więc może nie być potrzebne gdzie indziej.

W pliku /lofiversion/index.php należy zamienić:

define( 'LOFI_NAME' , 'lofiversion' );

if ( substr(PHP_OS, 0, 3) == 'WIN' OR strstr( php_sapi_name(), 'cgi') OR php_sapi_name() == 'apache2filter' )
{
define( 'THIS_PATH', str_replace( '\\', '/', dirname( __FILE__ ) ) .'/' );
define( 'ROOT_PATH', str_replace( LOFI_NAME, '', THIS_PATH ) );
define( 'SERVER' , 'WIN' );
}
else
{
define( 'THIS_PATH', './' );
define( 'ROOT_PATH', '../' );
define( 'SERVER' , 'UNX' );
}

na


define( 'LOFI_NAME' , 'lofiversion' );

/*if ( substr(PHP_OS, 0, 3) == 'WIN' OR strstr( php_sapi_name(), 'cgi') OR php_sapi_name() == 'apache2filter' )
{
define( 'THIS_PATH', str_replace( '\\', '/', dirname( __FILE__ ) ) .'/' );
define( 'ROOT_PATH', str_replace( LOFI_NAME, '', THIS_PATH ) );
define( 'SERVER' , 'WIN' );
}
else
{*/
define( 'THIS_PATH', './' );
define( 'ROOT_PATH', '../' );
define( 'SERVER' , 'UNX' );
//}

* Dodanie link-vault do wersji Lo-Fi

W pliku /lofiversion/index.php w function print_it($content, $title=”) przed Macros należy dokonać takich zmian aby wyglądało tak:


ini_set ("include_path", ini_get ("include_path") . ':../:../../:../../../:../../../../:../../../../../');
include ('plik_link_vaulta.php');
$lvolt = DisplayLinks(5,'',' - ','','');
$output = str_replace( '< % TITLE %>‘ , $title , $LOFISKIN[’wrapper’] );
$output = str_replace( ‘< % CONTENT %>‘ , $content , $output );
$output = str_replace( “< % LVAULT %>” , $lvolt , $output);
$output = str_replace( ‘< % FULL_URL %>‘ , $fullurl , $output );
$output = str_replace( ‘< % COPYRIGHT %>‘, $copyright, $output );
$output = str_replace( ‘< % NAV %>‘ , $nav , $output );
$output = str_replace( ‘< % LINK %>‘ , $ipsclass->real_link, $output );
$output = str_replace( ‘< % LARGE_TITLE %>‘, $ipsclass->title ? $ipsclass->title : $ipsclass->vars[’board_name’], $output );
$output = str_replace( ‘< % PAGES %>‘ , $pages, $output );
$output = str_replace( “< % CHARSET %>” , $ipsclass->vars[’gb_char_set’], $output);

i w pliku /lofiversion/lofi_skin.php trzeba to wyświetlić czyli przed </body> dodać:

<div>
< % LVAULT %>
</div>

* Zmiana tytułu, czyli usunięcie “Powered by Invision Power Board” i dodanie swojego tytułu:

W pliku /sources/action_public/boards.php należy zmienić:

$cp = " (Powered by Invision Power Board)";

na to co się chce.

* Dodanie Pana Kontekstualnego

W pliku /sources/lib/func_topic_linear.php przed:

}

//-----------------------------------------
// Print the footer
//-----------------------------------------

trzeba dodać

$this->post_count++;
if ($this->post_count == 1 )
{
$ad = array ( 'name_css' => 'normalname',
'post_css' => ($post_count % 2 ? 'post1' : 'post2'),
'pid' => '0',

'post' => 'kod adsense'
);

$bot_poster = array (

'members_display_name' => '<a href="http://forum.optymalizacja.com">Pan Kontekstualny',
'avatar' => '<img src="http://forum.optymalizacja.com/images/dollar.jpeg"/>',
);

$this->post_count++;
$ad['post_date'] = $row['post_date'];
$this->output .= $this->ipsclass->compiled_templates['skin_topic']->RenderRow( $ad, $bot_poster );
}

No i to chyba byłoby na tyle.